Redakcja

Redakcja podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej RPWiK Tychy S.A.:

Piotr Sutor
email: p.sutor@rpwik.tychy.pl
tel. (32) 325 70 14, fax: (32) 325 70 05

Osoby ze strony RPWiK Tychy S. A. upoważnione do zmiany treści biuletynu na wniosek redakcji:

  1. Dariusz Mrowiec
  2. Jerzy Trzepała
  3. Sebastian Jurka
  4. Daniel Wojtasiak