O nas

Wybrane akty prawne

Z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu.

/ ostatnia modyfikacja: 24.01.2019

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki.

/ ostatnia modyfikacja: 25.05.2015

Status prawny

Status prawny i organy Spółki.

/ ostatnia modyfikacja: 16.07.2019