Majątek

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2018 r., wynosi  129.808.124,53 zł

Bilans na dzień 31.12.2018r.

Rachunek Zysków i Strat za 2018r.

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynosi  138.983.401,13 zł

Bilans na dzień 31.12.2017r.

Rachunek Zysków i Strat za 2017r.

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2016 r., wynosi 137.478.850,63 zł

Rachunek Zysków i Strat za 2016r. – pdf [126KB]

Bilans na dzień 31.12.2016r. – pdf [91KB]

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosi 133.806.465,61 zł.

BILANS za 2015 rok –  pdf [2345KB]

Rachunek Zysków i Strat za 2015 rok –  pdf [1606KB]

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wynosi 130.503.668,21 zł.

BILANS za 2014 rok –  pdf [1387KB]

Rachunek Zysków i Strat za 2014 rok –  pdf [903KB]

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2013 r., wynosi 127.923.922,52 zł.

BILANS za 2013 rok –  pdf [1221KB]

Rachunek Zysków i Strat za 2013 rok –  pdf [858KB]

Majątek RPWiK Tychy S.A., wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynosi 133.092.991,24 zł.

BILANS za 2012 rok –  pdf [1290KB]

Rachunek Zysków i Strat za 2012 rok –  pdf [845KB]